Oliebollen op koffietafel

Het is vandaag oudejaarsdag. Vanavond krijgen we vrienden op bezoek om samen het nieuwe jaar in te luiden. Ik kijk er al naar uit.

Vandaag is de sfeer in Eindhoven bij Halt Oost-Brabant wederom goed. De oliebollen staan op de koffietafel en iedereen is uitgelaten.

Halt aan de oliebollen Het is rustiger dan andere jaren. We prefereren te denken dat dit komt omdat wij onze preventie werkzaamheden goed hebben uitgevoerd en omdat we dit jaar meer media aandacht hebben gekregen. Maar dat blijft natuurlijk gissen.

Er is tijd om gezamenlijk een kopje koffie te drinken en een oliebol te eten. Op dit soort momenten is het jammer dat we niet vanuit één locatie werken. Wij werken vanuit de veiligheidshuizen in Oss, Den Bosch, Helmond en Eindhoven.

Ook in het kantoor in Eindhoven worden jongeren ontvangen. Halt Oost-Brabant probeert zoveel mogelijk dicht bij de doelgroep te staan. Hierdoor kan nauw gewerkt worden met het lokale netwerk en hoeven jongeren niet ver te reizen.

De meeste jongeren in deze regio hebben nog een week vakantie. Het is daarom niet moeilijk om voor iedereen een werkplek te organiseren. Onze Halt-medewerkers hoeven daardoor niet zelf met de jongens de koude straat op om te gaan vegen.

We hebben goede relaties met diverse locaties waar jongeren kunnen werken en goed begeleid worden. Onderzoek heeft aangetoond dat de dreiging van straf erger is dan de straf zelf. Het lijkt mij daarom ook niet zo heel erg om die dreiging nog even te laten voortduren.

Wat ook belangrijk is, is dat het jaar goed wordt afgesloten. Ook al loopt de campagne nog door tot 15 januari. Dat voert de werkdruk op. Alle zaken die zijn binnengekomen moeten zo veel mogelijk dit jaar nog worden afgesloten.

Maar één ding is zeker, vanavond om 00.00 uur is er voor ons even geen werk. Dan vieren wij net als u, met of zonder vuurwerk, oud en nieuw.

Wij wensen u een gezond en goed 2011!

De teller staat nog maar op 123 jongeren.

 

Posted by Eindhovens Dagblad on december 31, 2010 at 12:13 nm | Permalink | Reacties (0)

Voorkomen is beter dan genezen

De officiële verkoop van vuurwerk is woensdag gestart. En dat merken we!

DHalt_VO_Poster2010e aanmeldingen op de website lopen op maar het verloopt soepel en daar zijn we blij mee. Ik vind het knap van mijn collega’s die de jongeren met of zonder ouders op gesprek krijgen en hen elk gesprek opnieuw weer vol overgave vertellen over het belang van de regels over vuurwerk.

Wat kunnen ze doen om problemen te voorkomen? Voorkomen is immers beter dan genezen.

De meeste Halt-delicten worden gepleegd door jongeren in een groep. In zo'n groep zitten gangmakers en jongeren die gewoon graag met de anderen omgaan.

Het kan gebeuren dat uw zoon of dochter in zo'n groep bijna ongemerkt meedoet met het plegen van een strafbaar feit, zoals het te vroeg afsteken van vuurwerk. Want het is soms lastig om 'nee' te zeggen als vrienden uw zoon of dochter onder druk zetten. Als ze zeggen dat ze iets niet durven en dat ze een mietje zijn.

 • Wat kunt u zoon of dochter doen om in zo'n situatie niet mee te doen en toch bevriend te blijven met de anderen?

Een mening geven en bondgenoten zoeken in de groep (vaak zijn er echt wel meer die er net zo over denken maar het niet durven te zeggen).

 • Een mening geven en proberen om discussie in de groep te krijgen (Jongens, is dit echt leuk?).
  Voorstellen om samen wat anders te gaan doen.
 • Weggaan (met een smoesje: door te zeggen dat hij of zij een nieuw computerspel heeft of een krantenwijk moet gaan lopen).

'Nee' zeggen vereist wat moed, het is niet iets wat altijd gemakkelijk gaat. Dat is ook begrijpelijk. Maar het belangrijkste is dat uw zoon of dochter opkomt voor wat hij of zij zelf wel en niet wilt!

 Oja, de teller staat nu op 40 jongeren.

Posted by Eindhovens Dagblad on december 30, 2010 at 11:50 vm | Permalink | Reacties (0)

Het wordt nu wel wat drukker

Vandaag is de officiële verkoop gestart van vuurwerk. Het zal nu wel wat drukker worden.

Er is toch niets spannender dan na het kopen van het vuurwerk alvast wat te proberen…. Dat mag dus niet. De regels zijn er niet voor niets. De politie is er om de gemaakte afspraken te handhaven.

Vorig jaar ben ik met een agent op stap geweest om te kijken hoe dat nu in de praktijk gaat. De agenten gaan in burger en in uniform de straat op om de overlastveroorzakers aan te houden. Ik was verrast hoeveel werk dit voor de agenten is.

Hvw4 De jongeren die gepakt zijn met vuurwerk moeten natuurlijk administratief verwerkt worden. Dit houdt ook in dat elk ingehouden vuurwerkstuk moet worden beschreven; wat is het? Hoeveel kruid zit erin? Is het legaal et cetera. Daarna wordt het vuurwerk veilig in een brandkast opgeborgen.

Het was een leerzame ervaring waar ik in deze dagen regelmatig aan terugdenk.

De jongeren die bij ons komen balen natuurlijk dat ze zijn gepakt en bagatelliseren soms de ernst van hun overtreding. Het is aan de Halt-medewerker om de jongere inzicht te geven in zijn of haar gedrag. Dit doen zij door het gesprek met de jongeren aan te gaan en te luisteren. Door goede vragen te stellen waardoor ze wel moeten nadenken over de gevolgen.

De ouders hebben hierin ook een belangrijke rol. Ouders leggen soms de verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun kinderen bij een ander. Ze zeggen bijvoorbeeld dat het aan slechte vrienden ligt, dat er te veel tussenuren zijn op school of te weinig jeugdvoorzieningen. Maar uiteindelijk is uw kind zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag en keuzes.

Daarom is het belangrijk dat u afspraken maakt met uw kind. Kinderen en jongeren hebben behoefte aan duidelijkheid. Jongeren onder de 16 jaar mogen niet zelf vuurwerk kopen. Er moet een volwassene mee. U kunt samen afspreken wie het vuurwerk koopt en wanneer.

 • Vul samen de bestellijst in.
 • Maak afspraken over het budget en wat uw kind zelf betaalt aan het vuurwerk.
 • Maak afspraken over het bewaren van het vuurwerk.
 • Maak afspraken over wanneer en met wie er vuurwerk wordt afgestoken.
 • Maak duidelijk wat de consequenties zijn als uw kind zich niet aan de afspraken houdt,
 • Geef natuurlijk zelf het goede voorbeeld: koop legaal vuurwerk in een erkende vuurwerkwinkel.
 • Houdt u aan de afsteektijden en ruim samen met uw kind de vuurwerkresten op.

Het is voor natuurlijk lastig om niet mee te doen met een vriendengroepje dat zich misdraagt.

Als uw kind toch meedoet, praat dit gedrag dan niet goed. Maak duidelijk dat uw kind zelf verantwoordelijk is voor zijn gedrag. Dat hij de keuze heeft om wel of niet met zijn vrienden mee te doen. En dat u zijn misdragingen niet accepteert.

Op de site van www.haltoostbrabant.nl staan nog meer tips om u hiermee te helpen.

 De teller staat op dit moment, woensdagochtend, op 30 jongeren. 

Posted by Eindhovens Dagblad on december 29, 2010 at 10:17 vm | Permalink | Reacties (0)

De telefoon rinkelt nog niet

Afbeelding 001.jpg Het is rustig op kantoor. Voorgaande jaren stond de telefoon de hele dag te rinkelen. Jongeren moesten zichzelf melden bij Halt Oost-Brabant als ze door de politie zijn aangehouden met vuurwerk. Dit jaar hebben we voor het eerst een formulier op internet gezet die jongeren zelf moeten invullen. Dit zorgt voor extra rust aan de telefoon waardoor de telefoondiensten afnemen en de Halt-medewerkers meer ruimte krijgen om de gesprekken met de jongeren te voeren. Vandaag ben ik de back-up die ingezet kan worden wanneer het te druk wordt aan de telefoon. Maar voor zover ik dat nu kan bepalen ben ik niet nodig.

Welke jongeren komen bij ons?
Wanneer een jongere tussen de 12 en 18 jaar zich niet houdt aan de regels, kunnen er twee dingen gebeuren: men krijgt een boete of een Halt-afdoening. Wanneer er voor Halt wordt gekozen, moet de jongere op gesprek komen bij een Halt-medewerker. De jongere vertelt dan wat er is gebeurd en het voorval wordt besproken. Ook worden alle regels over vuurwerk besproken. Vervolgens krijgt de jongere te horen hoe de Halt-afdoening eruit zal gaan zien. Meestal bestaat een Halt-afdoening voor vuurwerkovertredingen uit een aantal uren werken (bijvoorbeeld vuurwerkresten van straat opruimen). Tussen de 2 en 19 uur kunnen de jongeren opgelegd krijgen. Dit is afhankelijk van de overtreding, de leeftijd en of ze eerder bij Halt zijn geweest.

Wanneer de afspraken goed worden nagekomen, wordt de Halt-afdoening positief afgerond en volgt er geen boete.

Halt-waardige vuurwerkovertredingen zijn:
• Het in bezit hebben van (il)legaal vuurwerk buiten de toegestane tijd.
• Het in bezit hebben van maximaal 300 strijkers (strijkers zijn illegaal).
• Het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd.
• Kleinschalige verkoop van strijkers.

Alle zwaardere vuurwerkovertredingen zullen aangemeld worden bij Justitie.

De teller staat nu op 28 jongeren.

Posted by Eindhovens Dagblad on december 28, 2010 at 09:54 vm | Permalink | Reacties (0)

Halt zet alle zeilen bij

We hebben een druk en gezellig weekend gehad. Heerlijk gegeten van het kerstdiner en veel plezier gemaakt met de dierbaren om ons heen. Een prima kerst.

Het knallen viel deze kerst nog best mee, maar elk jaar zijn er nog steeds jongens en meisjes die vuurwerk afsteken terwijl oudejaarsdag nog niet is aangebroken. Dit veroorzaakt overlast en gevaar.

 Terwijl veel mensen genieten van een weekje vakantie tussen kerst en oud en nieuw zijn alle zeilen bij Halt Oost-Brabant bijgezet. December is voor de Halt-bureaus ongeveer de drukste periode van het jaar en vakantie nemen zit er dan even niet in. Dat geeft niets, want we werken voor een goed doel. En de sfeer zit er goed in.

De voorgaande weken stond in het teken van het geven van voorlichtingen. Dit jaar zijn 17 Halt-medewerkers en twee stagiaires druk bezig geweest met het geven van informatie. Voornamelijk in de groepen 8 van de basisscholen.

Vorig jaar hebben de Halt-medewerkers 321 klassen bediend en ik verwacht ongeveer hetzelfde cijfer dit jaar. Aan de hand van een lesbrief afgestemd op het niveau van de kinderen bespreken de Halt-medewerkers alle regels rondom vuurwerk. Om u hierover vast te informeren zal ik de regels kort voor u samenvatten.

PolitieVuurwerkregels

Vuurwerk kopen mag:
• Als je 16 jaar of ouder bent.
• Op woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 december;
• Bij erkende winkels in Nederland (al het vuurwerk dat je ergens anders koopt is illegaal).
• Vuurwerk zonder Nederlandse gebruiksaanwijzing is verboden.

Vuurwerk afsteken mag:
• Alléén op 31 december vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts.

Wees voorzichtig en veroorzaak geen overlast voor mensen en dieren.

Natuurlijk komt veiligheid ook ter sprake in de klassen. Hierbij ook voor u een aantal tips:

Veiligheidstips

• Koop alleen vuurwerk bij de erkende verkooppunten.
• Koop alleen legaal vuurwerk.
• Bewaar vuurwerk altijd op een veilige droge plaats.
• Bewaar vuurwerk buiten het bereik van kleine kinderen.
• Drink van tevoren niet teveel alcohol.
• Ga niet experimenteren met vuurwerk.
• Steek vuurwerk nooit los in de zak van broek of jas.
• Draag kleding van katoen of wol.
• Maak voor het naar buiten gaan de lontjes alvast vrij.
• Lees de gebruiksaanwijzing van tevoren goed door.
• Zet vuurpijlen in een fles half gevuld met zand of water.
• Steek vuurwerk nooit in de hand aan.
• Steek vuurwerk aan met een aansteeklont.
• Houd minstens zes meter afstand.
• Steek elk stuk vuurwerk apart af.
• Gooi nooit met vuurwerk naar mensen en dieren.
• Steek weigeraars nooit opnieuw aan.
• Ruim de rommel op.

Met dit in het achterhoofd ben ik benieuwd hoeveel jongeren we deze week nog zullen aantreffen!

Posted by Eindhovens Dagblad on december 27, 2010 at 10:47 vm | Permalink | Reacties (0)